Co jsou CNC stroje?

Co to je CNC stroj?

Na této stránce Vám přiblížíme co jsou CNC stroje a k čemu jsou určeny. Jednoduše řešeno jde o každý stroj, který je ovládán skrze počítat a ten se stará i o řízení celého CNC stroje. Vývoj moderních technologií má obrovský vliv i právě na toto odvětví strojů a zařízení. Každý námi vyráběný CNC stroj je vybaven dostatečně výkonným počítačem a vhodným softwarem, který má stále více chytrých funkcí. Naše společnost CNC strojům zcela propadla a jsme tým nadšených vývojářů, konstruktérů a techniků, kteří se stále zdokonalují a sledují nejnovější trendy v tomto průmyslovém odvětví. S každým vyrobeným CNC strojem se snažíme posunout o kousek dál. Soustředíme se také na prodej CNC strojů a služby s tím spojené. Servis strojů jak záruční tak pozáruční je u každého produktu samozřejmostí.

Vyberte si vhodný CNC stroj

Budoucnost pro CNC stroje vypadá příznivě. Jejich čím dál tím více se rozšiřující uplatnění jim pomáhá udržet si vrcholné postavení ve strojírenství. Směr strojní výroby se více ubírá k plné automatizaci, kdy člověk má jenom kontrolní funkci. Implementace strojů do výrobních linek společně s roboty tvoří průmysl další generace. CNC stroje nyní spolu dokáží komunikovat. Všechny obráběcí, řezací a pálicí stroje jsou již dnes extrémně přesné a rychlé. Moderní trend a budoucnost CNC strojů je především v jejich zakomponování do automatizovaných výrobních procesů. Volitelné příslušenství k CNC strojům obsahuje například různé podavače materiálu nebo více pracovních hlav na jednom stroji, aby se omezila manipulace s výrobkem mezi CNC stroji. Na světě je mnoho talentovaných a chytrých vývojářů/konstruktérů, kteří neustále posouvají hranice CNC stroje dál.

CNC stroje českého výrobce

Historie CNC strojů

Ta sahá až do poloviny 20. století, kdy se první stroje NC (číslicové řízené) objevují v Japonsku nebo USA. Následně NC stroje narazily na své limity, kde se v nejčastěji uplatňovaly jako vrtačky ve velkých sériích a přidáním počítače do procesu bylo logickým krokem. Už NC stroj byl schopen pracovat zcela bez zásahu obsluhy a člověk byl potřeba jen k nakládání materiálu a odebírání hotových produktů. To platí i dnes v CNC strojírenství, ale mezitím se výroby stačily posunout k automatickým produkcím, kde roboti mohou přenášet materiál z jednoho stroje do druhého a z výrobních linek sjíždějí již zcela hotové produkty. Výrobní pracovník má v těchto případech na CNC stroji pouze kontrolní funkci a je a vždy bude nadřazený robotům.

Jaké je uplatnění těchto strojů?

Počítačem ovládané stroje tedy z anglického výrazu "Computer Numerical Control" jsou v dnešní moderní době velmi populární a rozšířené. Výrobní svět CNC strojů  postupuje dlouhými kroky k automatizaci výroby a k pokročilému průmyslu 4.0. CNC stroje jsou toho nedílnou součástí a možnosti produkce na oněch strojích se stále posouvají a vývoj je v této oblasti enormní. Výrobní NC stroje, které se používali v minulosti, jsou nyní ve většině ovládané počítačem. Na poli řezacích strojů existuje CNC plazma, která již nemusí být používána s ručním plazmovým hořákem, CNC laser nyní používá vlákno a dělí materiál efektivněji, CNC plotr je schopen přesně řezat tenké nekovové materiály, CNC router může obrábět dřevo nebo i hliník a plasty s nejjemnějšími detaily a na vrcholu jsou složitá obráběcí centra kombinující CNC soustruh společně s CNC frézováním. Právě třískové CNC obráběcí stroje umějí být velmi sofistikované a přesnosti se posunuli do jednotek tisícin milimetru, kdy už je zapotřebí pracovat i s konstantní teplotou okolí CNC stroje, aby nedocházelo k rozpínání konstrukce. K nejpřesnějším strojům řízeným počítačem patří CNC bruska. Jedná se o velmi jemné a maximálně přesné obrábění jako finále výrobní cesty produktu.

Chci poptat CNC stroj

Ovládání moderního stroje

Jak tedy funguje ovládání CNC stroje? Prostřednictvím nějakého počítače a tak zvaného G-kódu, který v sobě nese informace o souřadnicích a rychlostech posuvu. U většiny strojů je potřeba polohovat nástroj, případně nástroje. Program, který vytvoří programátor obsahuje informace pro zpracování materiálu do konečného výrobku. Tyto programy obsahují informace o přesných polohách, rychlostech a postupech nástroje. Počítač dává příkazy pohonům stroje podle informací z G-kódu a nástroj je jím vlastně ovládán. Uživatelských rozhraních a ovládacích programů je nespočet, ale většina pracuje právě s vektorovými podklady. U obráběcích mašin existují ještě M-kódy. Ty slouží k ovládání mechanických funkcí CNC strojů a u třískového obrábění mohou sloužit k nesení informací výměny nástrojů a dalších modulárních funkcí.

Jaké jsou výhody CNC strojů?

Na CNC strojích nyní můžeme obrábět téměř všechny známé přírodní materiály. Další bezespornou výhodou je uchovávání  dat z výrobního procesu. Data mohou sloužit k dalšímu opracování výrobku nebo k analýze efektivnosti výroby. Řízení počítačem se objevuje od jednoduchých jednoúčelových strojů až po složitá víceosá centra, která jsou schopna ušetřit více výrobních mezikroků najednou. Již dávno platí, že počítač ve strojírenství předčil člověka a tyto automaty dosahují větší produktivity, větší přesnosti a především obrovských možností. I my jsme společnost zabývající se vývojem v oblasti pokrokových technologií strojírenství a přinášíme vlastní inovace do CNC strojů. Pokud hledáte stroj pro Vaši aplikaci, neváhejte se na nás obrátit a my Vám navrhneme a vyrobíme stroj podle zadání. Jsme český výrobce CNC strojů.