Vláknové lasery Raptor

Moderní vláknové lasery jsou vybaveny zdrojem, který generuje paprsek. Ten je následně usměrňován pomocí laserové hlavy do řezaného materiálu. Výkon vláknového laseru je v dnešní době běžný v řádek kW či desítek kW. V naší nabídce máme mnoho provedení vláknových laserových řezacích strojů s bohatou základní výbavou. Zaměřujeme se na vláknové lasery do kovových materiálů v provedení plechů či trubek a profilů. Umíme vyrobit také kombinované laserové stroje.

Poptat vláknový laser Raptor

Vláknové lasery Raptor jsou vyráběné na zakázku, kdy přizpůsobíme provedení laseru, velikost pracovní plochy či výbavu na přání zákazníka. Používáme pouze kvalitní komponenty ověřené dlouhodobým používání. Kvalita je na prvním místě ovšem za dostupnou cenu. Napište nám, jakou máte představu o daném vláknovém laseru a my Vám rádi zpracujeme individuální nabídku.

Vláknové lasery RaptorVláknové laserové řezací strojeVláknový laser

Fiber lasery jsou speciální typ laseru, ve kterém je aktivní zdroj, který generuje světelný paprsek, umístěno uvnitř optického vlákna. Oproti klasickým pevnolátkovým laserům, které mají aktivní médium ve formě pevného krystalu nebo plynu, mají vláknové lasery aktivní středisko tvořené vláknem vyrobeným z optických vláken s vysokou kvalitou přenosu.

CNC_laser_Raptor

Základní komponenty

  1. Laserový zdroj s výkonem v kW
  2. Procesní hlava na řezání materiálů
  3. Vlákno, přes které je paprsek veden
  4. Řídící systém a pohony v CNC provedení
  5. Odsavač spalin při procesu pálení
  6. Stabilizátor napětí

Vláknové lasery mají několik výhod

Vysoká účinnost: Vláknové lasery dosahují vysokých úrovní účinnosti přeměny elektrické energie na laserové světlo.
Kvalitní paprsek: Produkují kvalitní laserový paprsek s vysokou kolimací a malou divergencí, což je užitečné pro mnoho aplikací.
Kompaktnost: Jsou mnohem menší a lehčí než klasické pevnolátkové lasery, což usnadňuje jejich integrování do různých zařízení.
Odolnost: Vláknové lasery jsou méně náchylné na vnější vlivy, jako je vibrace nebo otřesy, díky svému konstrukčnímu provedení.

Vláknové lasery mají širokou škálu aplikací, včetně průmyslového značení, řezání a svařování materiálů, medicínského zobrazování a lékařských zákroků, komunikačních sítí a mnoha dalších oblastí, kde se vyžaduje vysoká kvalita, přesnost a spolehlivost laserového záření.

Princip fungování vláknového laseru je založen na zesilování světelného záření uvnitř optického vlákna. Pro lepší pochopení tohoto principu je důležité seznámit se s pojmy jako "stimulovaná emise" a "rezonance".

Fungování vláknového laseru

  • Dopování aktivního vlákna: Prvním krokem je vyrobit optické vlákno s jádrem (aktivní vlákno) dopovaným určitými prvky. Dopování znamená přidání malého množství jiných prvků do vláknového jádra, což vytváří stavy vyšší energie, které jsou schopné provést stimulovanou emisi.
  • Čerpání energie: K zesilování světla v aktivním vlákně je potřeba energie. Toho se dosáhne zdrojem energie, například optickým nebo elektrickým čerpadlem, který dodává energii do aktivního vlákna. Tím dochází ke vzbuzení atomů nebo molekul v dopovaném vláknu do vyšších energetických stavů.
  • Stimulovaná emise: Jakmile jsou atomy nebo molekuly v aktivním vlákně v jejich excitovaných stavech, foton dopadne na atom nebo molekulu ve stavu vyšší energie. To způsobí, že atom nebo molekula přejde do nižšího energetického stavu a vyzařuje foton. Vzniklý foton je téměř identický s původním fotonem, který působil jako stimulující faktor, což způsobuje, že se světelné záření začne zesilovat.
  • Rezonance: Vlákno má na obou koncích zrcadla, která fungují jako optický rezonátor. Tato zrcadla umožňují, aby světelné záření procházelo aktivním vláknem vícekrát. Tím se zvyšuje počet stimulovaných emisí, což vede ke zvýšení intenzity laserového světla.

Takto probíhá proces zesilování světelného záření v aktivním vláknu, až dosáhne dostatečného zesílení a vytvoří laserový paprsek. Tento paprsek může mít různé vlastnosti, jako je vlnová délka a intenzita, které jsou dány konkrétním dopováním a konstrukcí vláknového laseru.

Kolik stojí vláknový laserový řezací stroj?

Cena vláknových laserů se liší v závislosti na různých faktorech, jako je výkon, vlnová délka, kvalita, výrobce a dodavatel. Vláknové lasery jsou dostupné v různých cenových rozpětích a jejich cena začíná na 1 000 000,- bez DPH až do desítek milionů korun v případě řezacích laserů. Popisovací lasery jsou výrazně levnější.

Menší fiber lasery s nižším výkonem a jednodušším designem, které jsou používány pro menší průmyslové aplikace nebo výzkumné účely, mohou být cenově dostupnější. Na druhé straně, pokročilé vláknové lasery s vysokým výkonem, přesností a specializovanými funkcemi, které jsou určeny pro náročnější průmyslové procesy, mohou mít vyšší cenu.

Ceny vláknových laserových řezacích strojů také závisí na použití a oblastech, ve kterých jsou aplikovány. Například vláknové lasery používané pro laserové značení nebo gravírování mohou být cenově dostupnější než ty používané pro průmyslové řezání nebo svařování.

Je důležité si uvědomit, že ceny technologie se mohou měnit a vývoj na trhu může ovlivňovat dostupnost a cenu vláknových laserů. Proto je vždy dobré porovnat nabídky od různých výrobců a dodavatelů a zvážit, které vlastnosti a parametry jsou pro konkrétní aplikaci nejvíce relevantní.