Obrábění hliníku

Vyvíjíme a vyrábíme CNC stroje na obrábění hliníku a všech jeho slitin. Všechny tyto stroje přizpůsobujeme dané aplikaci zákazníka. Na základě zkušeností Vám rádi doporučíme vhodnou výbavu CNC frézky na hliník. Stačí odeslat nezávaznou poptávku.

Mám zájem o stroj na obrábění hliníku

Stroj na frézování hliníkuObrábění hliníkuAutomatická výměna nástroje

Hliník je lehký kov s vynikajícími vlastnostmi, který se využívá v mnoha průmyslových odvětvích díky své nízké hmotnosti, vysoké korozní odolnosti a dobré tepelné vodivosti. Pro jeho efektivní zpracování a tvarování existují různé techniky obrábění. V tomto článku se budeme zabývat několika klíčovými metodami obrábění hliníku a jejich aplikacemi.

 1. Obrábění frézováním je jednou z nejběžnějších technik používaných pro hliník. Frézování je proces, při kterém se odstraňuje materiál z povrchu hliníkového plechu nebo bloku pomocí otáčejícího se nástroje, nazývaného fréza. Tato metoda umožňuje vytvářet složité tvary a detailní povrchové úpravy. Hliníkové díly frézované tímto způsobem se často používají v leteckém průmyslu, automobilovém průmyslu a ve výrobě elektronických zařízení.
 2. Obrábění soustružením je technika, při které se hliníkový materiál rotuje a speciální nástroj, nazývaný soustruh, odstraňuje materiál z pracovního kusu. Tento proces se často využívá k vytváření válcovitých nebo kuželovitých dílů, jako jsou hliníkové trubky, šrouby a další komponenty. Hliníkové soustružené díly najdeme v mnoha strojích a zařízeních.
 3. Obrábění tlačením, někdy nazývané i extruze, je proces, při kterém se hliníkový materiál protlačuje otvorem v matrici, což vede k vytvoření konkrétního tvaru. Tato technika se často používá pro výrobu hliníkových trubek, profilů a lišt. Extruzní hliníkové profily se nacházejí v mnoha aplikacích, včetně stavebnictví, nábytku a automobilového průmyslu.
 4. Obrábění lisováním je proces, kdy se hliníkový plech umístí mezi dvě formy a tlakem se vytvoří požadovaný tvar. Tato metoda se často využívá pro výrobu hliníkových obalů, plechových dílů a jiných tenkých konstrukcí. Výhodou lisování je rychlost a přesnost, s jakou lze vytvářet opakující se tvary.
 5. Obrábění svařováním Svařování je proces spojování hliníkových dílů tavením materiálu. Tato technika se používá pro vytváření pevných spojů mezi hliníkovými částmi. Svařování hliníku vyžaduje speciální dovednosti a techniky, protože hliník má vysokou tepelnou vodivost a je náchylný k deformacím při svařování. Hliníkové svařované konstrukce se často nacházejí v leteckém průmyslu, lodním stavitelství a stavebnictví.

Každá z těchto technik obrábění hliníku má své vlastní výhody a omezení a je vhodná pro různé aplikace. Volba správné metody zpracování závisí na požadovaném tvaru, velikosti a vlastnostech hliníkového dílu.

Nejčastější uplatnění frézování hliníku

Obrábění hliníku je klíčovým prvkem v mnoha průmyslových odvětvích, které využívají výhody tohoto lehkého kovu. Díky různým technikám obrábění je možné vytvářet širokou škálu produktů, od malých dílů v elektronice až po velké konstrukce v leteckém a stavebním průmyslu. S neustálým vývojem technologií a materiálů se očekává, že budoucí metody obrábění hliníku budou ještě efektivnější a přesnější, což posílí jeho postavení jako klíčového materiálu v průmyslovém světě.

Frézování hliníku je proces, který vyžaduje speciální stroje s určitými vlastnostmi a schopnostmi, aby bylo dosaženo optimálních výsledků. Zde jsou některé klíčové faktory a typy strojů, které jsou obvykle považovány za nejlepší pro frézování hliníku:

 • Vertikální frézovací stroje: Vertikální frézovací stroje jsou obvykle vhodnější pro frézování hliníku než horizontální stroje. Tyto stroje mají vertikální vřetenovou osu, což usnadňuje odstraňování třísek a chlazení, což jsou klíčové faktory při frézování hliníku. Vertikální stroje také často nabízejí větší stabilitu a pevnost při práci s tímto kovem.
 • CNC (Computer Numerical Control) frézovací stroje: CNC stroje jsou vybaveny počítačovým řízením, což umožňuje velkou přesnost a opakovatelnost při frézování hliníku. Díky programovatelným funkcím můžete snadno vytvářet složité tvary a detailní povrchové úpravy.
 • Vřetenová rychlost a výkon: Při frézování hliníku je důležitá vysoká vřetenová rychlost a výkon, aby bylo možné materiál rychle a efektivně odstraňovat. Stroje s dostatečnou vřetenovou rychlostí umožňují dosažení hladšího povrchu a snížení opotřebení nástrojů.
 • Chlazení a mazání: Hliník má tendenci způsobovat problémy s teplotou během frézování, a proto je důležité mít systém chlazení a mazání, který udržuje nástroje a hliníkový materiál na optimálních pracovních teplotách. To zahrnuje použití chladicích kapalin a maziv, které pomáhají snižovat tření a odvádět teplo.
 • Kvalitní nástroje: Použití vysokokvalitních frézovacích nástrojů je nezbytné pro efektivní frézování hliníku. Tyto nástroje by měly být navrženy tak, aby odolávaly opotřebení a mohly pracovat s hliníkem bez problémů.
 • Stabilní pracovní stůl: Stabilita pracovního stolu nebo držáku je klíčová pro přesné frézování. Stůl by měl být dostatečně robustní a odolný, aby udržel hliníkový díl pevně na místě během procesu.

Výběr vhodného frézovacího stroje pro hliníkové zpracování závisí na konkrétních potřebách, velikosti a složitosti projektu. Je důležité konzultovat s odborníky na obrábění kovů a výrobci strojů, aby byl zajištěn optimální výkon a kvalita zpracování.