Situační návrh

Mezi naše doplňkové služby ke koupi stroje patří také vypracování situačního návrhu. Při zadávání parametrů stroje jsou důležité parametry místa, kde bude instalován. Vytvoření situačního návrhu poté zákazníkům poskytne jasnou představu o umístění stroje a zamezí případným překážkám při jeho instalaci a provozu.

 situacni_vykres