Situační návrh CNC stroje

Mezi naše standardní služby při prodeji CNC stroje patří také vypracování situačního návrhu. Po osobní návštěvě Vaší prostory a vzájemné diskuzi Vám zasíláme situační návrh k odsouhlasení. Ten obsahuje rozkreslení CNC stroje a jeho součástí do prostory podle domluvy včetně rozměrů. Vytvoření situačního návrhu poté zákazníkům poskytne jasnou představu o umístění stroje a zamezí případným překážkám při jeho instalaci a provozu.

 situacni_vykres