Zdroje pro CNC plazmu Raptor

Jak vybrat správný výkon plazmového zdroje k CNC plazmě Raptor? Rádi Vám pomůžeme s výběrem optimálního výkonu CNC stroje. Pro určení ideální konfigurace plazmového řezacího stroje je klíčové mimo velikosti pracovní plochy také požadovaná síla řezaného materiálu. S vyšším výkonem plazmového zdroje rostou možnosti maximální síly obráběného kovového plechu. CNC plazma může být vybavena zdroji s různým výkonem dle použití a výkon je v tomto případě uváděn v Ampérech.

Mám zájem o CNC plazmu

Ideální výkon má vliv také na kvalitu řezu především na silnějších materiálech. U slabých plechů je nutné výkon zdroje regulovat a vyšší Ampéry nemají přímý vliv na kvalitu řezu slabého plechu. Kvalitu řezu kromě výkonu plazmového zdroje určuje především plazmový hořák. Na CNC plasmě doporučujeme vždy používat vodou chlazené hořáky, které mají výrazně vyšší životnost spotřebních dílů. S plazmový routerem se dají dělit kovové materiály jako je klasická ocel, nerezová ocel či hliník. Níže uvádíme orientační tabulku možností různých výkonnostních variant plazmových zdrojů, které mohou být součástí dodávky s CNC plazmou.

Tabulka plazmových zdrojů

Základní plazmové zdroje používají k procesu pálení čistý stlačený vzduch. Vyšší řady zdrojů mají možnost plynové konzole, která je schopna distribuovat k pálení plazmovým řezacím strojem také technické plyny jako je kyslík či dusík nebo směsi plynů. Za použití kyslíku je možné dosahovat lepší produktivity a kvality řezu. Dusík je doporučován na pálení nerezové oceli k minimalizaci opálení materiálu v okolí řezu. Nerez může být dochlazována také vodní emulzí. Uvedené hodnoty jsou pro efektivní pálení a verze MAX používá technické plyny.

V případě zájmu o CNC plazmu Raptor Vám rádi doporučíme vhodný výkon zdroje pro Vaší aplikaci. Zároveň doporučujeme osobní prohlídku celého zařízení včetně ukázky na Vašem materiálu. Plazmové řezání má své limity a kvalitou řezu se nedá dostat na stejnou úroveň jako u CNC laserového řezacího stroje. Osobně Vám rozdíly popíšeme a ukážeme vzorky výpalků z obou technologií.